Eğitim

İktisatta arz nedir?

İktisatta Arz Nedir, Arzı Belirleyen Faktörler, Arz Fonksiyonu, Arz Şedülü 

Arz, genel olarak fiilen satılmak istenen miktar demektir. Bir malın “arz” sayılabilmesi için mutlaka “satılmak kaydıyla” piyasaya getirilmiş olması gerekir.

Arz, firma yada işletmelerin satmayı başardıkları mal miktarı değildir. Arz, firmaların satmak istedikleri mal miktarıdır. Arz kavramı tıpkı talep kavramında olduğu gibi bir akım kavramıdır.

Arzı Belirleyen Faktörler

Piyasaya arz edilecek mal miktarı, firmaların veya satıcıların “serbestçe” verecekleri kararlara bağlıdır.

  • Arz miktarı, firmaların amaçlarına bağlıdır.
  • Bir malın arzı o malın üretim konusundaki bilgi ve teknoloji düzeyi ile birlikte bu bilgi ve teknoloji düzeyindeki değişmelere bağlıdır.
  • Bir malın arz miktarını etkileyen en önemli faktörlerden biri de o malın piyasadaki satış fiyatıyla birlikte, diğer bütün malların fiyatlarıdır.
  • Bir malın arzını etkileyen faktörlerden biri de o malın üretiminde kullanılan faktörlerdir.

Arz Fonksiyonu

Mal akışının miktarını etkileyen faktörler ile arz miktarı arasındaki ilişkiler “Arz fonksiyonu” adı verilir.

  • Satmak istenilen mal ile satın alınmak istenilen mal arasındaki ilişkidir.
  • Piyasaya sunulan mal miktarı ile fiyat arasındaki ilişkidir.

Arz Şedülü

Arz şedülü, bir malın söz konusu olabilecek çeşitli fiyatları ile bu fiyatlardan arz edilecek miktarlar arasındaki fonksiyonel ilişkiyi gösteren kavramdır.

  • Fiyatla arz edile miktar arasındaki ilişkiye “arz şedülü” denir.
  • Arz, fiyat tarafından belirlenir.

Bir cevap yazın